Profilkanter

Rak kant med fas

Kvartsrund 15

Kvartsrund 8

Antique

Sharknose

Monteringsval

Planlimmad

En planlimmad diskho är nedfräst så den ligger i plan med stenskivan. Vi gör ett urtag som är anpassad efter diskhon som sedan monteras i fabriken innan leverans till slutkund. Det blir en liten silikonfog runt vasken som tätar mellan diskhon och stenskivan. Vasken måste vara anpassad till planmontering.

Underlimmad

Vid undermonterad diskho, limmas hon under plattan. Detta innebär att hela stenens tjocklek blir synlig ovan diskho. Innerkanten poleras och fasas. Vasken måste vara anpassad till undermontering. Det är viktigt att kontrollera skåpstommens storlek då en underlimmad diskho kräver mer utrymme i skåpet.

Underfräst

Vid underfräst montering limmas diskhon halvvägs upp i stenskivan. Innerkanten poleras och fasas. Vasken måste vara anpassad till undermontering. Det är viktigt att kontrollera skåpstommens storlek då en underlimmad diskho kräver mer utrymme i skåpet.

Nedfälld

Nedfälld används mest vid spishällar men förekommer även på vissa diskhoar. Diskhon/spishällen monteras ovanifrån och ytterkanter ligger vilande på stenskivan.

Montage och vägledning

Mätning

När skåpstommarna är monterade på rätt plats är ditt kök klart för kontrollmätning. Vår uppmätare kan mäta med mallar eller proliner. För bästa produktionsunderlag mäter vi direkt på stommarna. Det är viktigt att val av spishäll och diskho är klart tills vi mäter så detta kan kontrolleras på plats. Måtten fastställs och även en kontroll inför montering sker vid uppmätingen. Det är nu vi ser om det behövs fler man eller lyftkran etc. för att få in stenskivorna i köket.

Montage

Våra montörer kommer med dina bänkskivor på avtalad dag. Vi monterar dem liggandes i våg på stommarna och fyller skarven med silicon avsedd för sten. Diskhon är monterad av oss i fabriken och sitter fast i skivan vid montering. Urtaget för spishäll är anpassat efter din beställning.
Vill du beställa bänkskivor och montera dem själv, bör du följa vår monteringsanvisning.

Pdf med monteringsanvisning

Underhåll

För att din bänkskiva ska bevara sitt fina ytskikt rekommenderar vi att ni använder rengöringsmedel som är avsedda för respektive material.

Pdf skötsel Granit

Pdf skötsel Kvartskomposit

Pdf skötsel Marmor

Pdf skötsel Kalksten

Tips & råd

När du ska välja bänkskiva finns det många viktiga saker att ta besluta sig om, kom gärna till någon av våra återförsäljare för att få se prover.

Med natursten väljer du en unik sten. Det finns ingen som är exakt lik den andra – det är det som är charmen och en del av lång stenhistoria.

Från berg till bänkskiva

Sten är ett av de äldsta byggmaterialen

Granit har blivit producerat i Norden sedan 200-talet. Män som kom tjänstgjorde i den romerska armén tog med sig utrustningen från armén hem och använde till kvarnar och brödbakning. Och idag producerar vi stenskivor med modern teknik.

Stenbrott

Stora stenblock bryts direkt ur berget/stenbrottet.

Stenblock tagit ur berget

Stenblocken tas ur berget. Detta blir sedan grunden för råskivans storlek.

Stenblock hos leverantör

Stenblock från hela världen samlade hos vår leverantör i väntan på bearbetning.

Blocken skärs upp till skivor

Hos vår leverantör sågas och kalibreras stenblocken till rätt tjocklek (40, 30, 20 mm) samt önskat ytskikt bearbetas – blankpolerad, matt eller borstad yta.

Registrering av råskiva

När skivan kommer till vår fabrik gör vi en noggrann kvalitetskontroll enligt ISO9001. Vi fotograferar och dokumenterar. Varje råplatta får sin unika CE märkning och ställs på vårt lager.

Beredning

Mätningsunderlag granskas och ritas in på den fotograferade skivan. Sedan skickas filen vidare till produktion. All information är nu lagrad och alla bänkskivor produceras på samma gång till hela ditt kök.

Inställningar

Utifrån konstruktionsritning och beredning programmerar vi vår maskinpark.

Slutkontroll

Manuell granskning för allra bästa kvalitet.

Leveransklart

Stenskivorna packas noggrant, alltid stående, för leverans till slutkund.