Välkommen till Dekker Nordic

Dekker Nordic AB
Källhultsvängen 9
670 10 Töcksfors
Sverige

Kundservice
Vid frågor och information kontakta oss

Tel. +46 573-21655
Mail info@dekkernordic.se

 

Ledning

VD

Chris Ruigrok
Tel. +47 480 84 627

Fabrikschef

Dennis Gustavsson
Tel. +46 573 21655
Mejl

Försäljningschef

Urban Svenhage
Tel. +46 70 68 98 035