Välkommen till Dekker Nordic

Dekker Nordic AB
Källhultsvängen 9
670 10 Töcksfors
Sverige

Kundservice
Vid frågor och information kontakta oss

Tel. +46 573-216 55
Mail info@dekkernordic.se

Ledning

VD

Chris Ruigrok
Tel. +47 480 84 627

Marknadschef

Peter Jensen
Tel. +46 70 790 98 77 
Mejl

Marknad

Frederic Melin
Tel. +46 70 633 48 22 
Mejl

Sven Mårtensson
Tel. +46 73 096 64 89 
Mejl

Urban Svenhage
Tel. +46 70 689 80 35
Mejl

Inköp/Kvalitetsansvarig

Dennis Gustavsson
Tel. +46 573 216 55
Mejl

Totalleverantör av bänkskivor i natursten och kvartskomposit

Vi är en av Europas modernaste producenter av bänkskivor i natursten och kvartkomposit. Dekker Nordic AB etablerade sin verksamhet i Töcksfors, Sverige 2011. 

Moderbolaget Dekker Zevenhuizen ligger i Rotterdam i Nederländerna och är ett familjeföretag som etablerades redan 1930.