Kvalitetspolicy 

Vår kvalitetspolicy baseras på en lång tradition av att sätta kunden i fokus och lyder: 

Vi gör det lätt för kunden att beställa skräddarsydd tillverkning, och montage av oss genom vår långa erfarenhet av att producera måttanpassade stenprodukter. Vi bedriver ett ständigt arbete med att optimera produktion och genomloppstider, och därigenom reducera felkällor. Kunden står i fokus för hela vår verksamhet, där alla inom företaget har sin del i ansvaret så att kunden på ett enkelt sätt får rätt produkt, i rätt utförande och i rätt tid. Kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar i egna processer och ledningssystemet, samt lyhördhet för kundernas synpunkter om oss, är grunden för våra långa och djupa kundrelationer. 

Miljöpolicy

Med stor medvetenhet ska vi förebygga och minimera föroreningar och resursslöserier. Vi på Dekker Nordic AB skall följa gällande miljölagar och krav. Miljöarbetet ska vara en beaktad del i inköps-, produktions-, och avyttringsprocessen. Vi arbetar med att ständigt förbättra våra processer och ledningssystemet, och agerar som föredömen inom miljöarbetet i vår bransch.

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 14001