Privacy Policy

 

Integritetspolicy

Dekker Nordic AB (nedan även kallad "Dekker") kan inte utföra sin affärsverksamhet om inga personuppgifter behandlas. Vi lägger stor vikt vid din integritet och därför vid skyddet av dina personuppgifter. All information som vi får från dig, eller som vi lagligen har erhållit från tredje part eller offentliga register, skyddas noggrant, hålls och hålls hemlig.

Vilka personuppgifter

För att kunna ge dig bästa möjliga service behöver vi olika personuppgifter från dig, inklusive ditt för- och efternamn, initialer, kön, namn- och adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress och bankkontonummer. Alla personuppgifter som du själv lämnar till Dekker, till exempel i korrespondens med Dekker eller när du skapar din profil på Dekkers webbplats, kommer också att behandlas av Dekker. Dekker behandlar endast personuppgifter i enlighet med syftet för vilket de lämnades, d.v.s. vår verksamhet baserad på det avtal du har slutit med oss, för att leverera varor och tjänster till dig, för relationshantering, för att skicka nyhetsbrev, för reklamändamål och för att skräddarsy utbudet av produkter och tjänster efter dina önskemål.

Inhämtning av personuppgifter

Dekker ber dig om ditt uttryckliga tillstånd att behandla dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Dessutom kan de personuppgifter vi erhåller komma från återförsäljare, onlineplattformar där du har gjort en produktförfrågan.

Utbyte av personuppgifter med tredje part

Vi kommer inte att tillhandahålla dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga, skriftliga samtycke i förväg, såvida detta inte är nödvändigt för genomförandet av ovannämnda syften och när
detta är lagligt krävs och tillåtet. När vi använder tredje parts tjänster registreras avtalen om utbyte av data i ett behandlingsavtal. Personuppgifterna får endast användas för det ändamål som beskrivs i behandlingsavtalet. Vi tillhandahåller inte personuppgifter till parter utanför Europeiska unionen.

Säkerhet

Dekker har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi strävar efter att förhindra förlust eller olaglig behandling. Om ett dataintrång ändå inträffar kommer vi att informera dataskyddsmyndigheten, post- och telestyrelsen (pts.se), vid behov.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter med omsorg och följer de lagstadgade lagringstiderna. Dekker kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de tillhandahålls eller
krävs enligt lag.

Sekretess och sekretess

Dekker och hennes anställda har tystnadsplikt. Vi hanterar dina personuppgifter med omsorg och behandlar dem konfidentiellt.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina uppgifter har du som registrerad vissa rättigheter. Du har rätt till information om behandlingen, rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, rätt att radera dina personuppgifter och rätt att bli glömd. Som registrerad kan du också invända mot behandlingen av (en del av) dina personuppgifter. Slutligen kan du få de personuppgifter som du lämnat överförda av oss till dig eller annan part. Om du vill utnyttja någon av de ovan nämnda rättigheterna kan du lämna in en begäran. Du måste bifoga en kopia av ditt identitetsbevis till begäran. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner i denna sekretesspolicy. Vi kommer att meddela dig inom en månad efter mottagandet av begäran.

Cookies

Vi använder funktionella, analytiska och spårningscookies för att optimera och analysera våra tjänster. Dekker använder bland annat Google Analytics och Google Adwords. Av den anledningen har Dekker ingått ett bearbetningsavtal med Google. De cookies som används av Dekker säkerställer att Dekkers webbplats fortsätter att fungera korrekt och att vi kan optimera den hela tiden.

Dessutom kan de inställningar du har ställt in sparas, så att du inte behöver ställa in dem igen när du besöker webbplatsen igen. Dekker kommer att informera dig vid ditt första besök på webbplatsen och be dig om uttryckligt tillstånd för användningen av cookies. Du kan självklart radera den tidigare lagrade informationen när som helst via inställningarna i din webbläsare. Vidare information om cookies hittar du på post- och telestyrelsens webbplats: pts.se.

Sociala medier och tredje parts webbplatser

Vi delar relevanta nyheter via sociala medier. Vi använder en knapp som tar dig till LinkedIns webbplats. På vår webbplats kan du hitta hyperlänkar till tredje parts webbplatser. Även om dessa webbplatser har valts ut med omsorg, tar Dekker inget ansvar för hanteringen av dina personuppgifter av dessa tredje parter. Läs integritetspolicyn för de webbplatser du besöker.

Klagomål

Om du har ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss. Utöver rätten att lämna in ett klagomål till oss kan du också lämna in ett klagomål till post- och telestyrelsens webbplats: pts.se.

Tillägg

Dekker förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. På så sätt håller vi oss uppdaterade med lagar och förordningar. Det rekommenderas därför att du regelbundet läser denna sekretesspolicy.

Dekker Nordic AB
Källhultsvängen 9
672 41 Töcksfors
Sverige

Tel. +46 573-216 55
Mail: info@dekkernordic.se